Podklad Isoplat je vyvíjen na bázi hlukových a tepelně izolačních desek. Podklad Isopl vhodný
Korkový podklad při instalaci linolea nebo laminátu by měl být použit v těch případech,
Při výběru substrátu, který vyrovnává podlahu podlahy, pod laminát, linoleum nebo jakýkoli jiný podlahový
map