Podklad Isoplat je vyvinutý na základe hlukových a tepelnoizolačných dosiek. Podklad Isopl vhodný na
Korkový podklad pri inštalácii linolea alebo laminátu by mal byť použitý v tých prípadoch,
Pri výbere substrátu, ktorý vyrovnáva základňu podlahy, pod laminát, linoleum alebo akékoľvek iné podlahové

map