U našoj nepredvidljivoj klimi, toplinska izolacija zgrada uvijek je od najveće važnosti. Stoga, tekuća
Izolacija IZOVOL dostupna je u obliku ploča. Proizvodnja kamene bazaltne vune za ove ploče
Grijači na bazi poliuretanske pjene imaju dugu i čvrsto utemeljenu u vodećem položaju na
Ecover Ecover je mineralna vuna izrađena od bazaltnih vlakana. Materijal je prikazan u osam
Tvrtka URSA proizvodi izolaciju na temelju stakloplastike i ekstrudirane polistirenske pjene. Materijal je označen
Isover izolatori izrađeni su na osnovi stakloplastike. Mineralna vlakna imaju posebnu ne-higroskopnu strukturu. Materijal
Ekstrudirana polistirenska pjena je vrsta pjene s neznatno modificiranim proizvodnim procesom. Zbog toga stječe
Proizvođači grijača stalno rade na proizvodnji ekološki prihvatljivih materijala toplinske izolacije. Ecotaplin ploče od

map