מצע Izoshum, ביקורות על אשר תוכלו למצוא באתר האינטרנט שלנו, הוא חומר גימור ייחודי.
התשתית Isoplat פותחה על בסיס של רעש לוחות בידוד חום. תת איזופל מתאים הן
ביסוד קורק כאשר לינולאום או לרבד התקנת צריך לשמש במקרים בהם יש צורך ריצוף
בעת בחירת מצע מיישר את הבסיס של הרצפה, מתחת לרבד, לינוליאום או כל כיסוי
Tuplex הוא מצע ממותגים מקצועי להכנת הרצפה עבור הגמר הסופי. יש קול קליטת חום

map