מברג רשת הוא סוג של כלי שפועל ישירות מתוך רשת החשמל. תכונה ייחודית שלה
מברג אלחוטי - כלי חשמלי נוח ונייד. כבודו הוא עצמאות מהנוכחות של רשת חשמל.
עצמית פילוס רמות לייזר מדידת כלים כי הם פשוט הכרחי עבור עבודה מעורבים בבניית
כל התהליכים של אגוזים, ברגים, ברגים וברגים לא ניתנים להפעלה מבלי להשתמש במגוון של

map