Το υπόστρωμα Izoshum, σχόλια για τα οποία θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, είναι ένα
Το υπόστρωμα Isoplat αναπτύσσεται με βάση τις πλάκες θορύβου και θερμομόνωσης. Το υπόστρωμα Isopl
Το υπόστρωμα από φελλό όταν εγκαθιστάτε λινέλαιο ή πολυστρωματικό υλικό θα πρέπει να χρησιμοποιείται
Όταν επιλέγετε ένα υπόστρωμα που ευθυγραμμίζει τη βάση του δαπέδου, κάτω από το έλασμα,
Το Tuplex είναι ένα επαγγελματικό επώνυμο υπόστρωμα για την προετοιμασία του δαπέδου για τελικό

map